Informácie k tvorbe grafiky
  •  MEDIÁLNA TVORBA 
  •  tvorba reklamných banerov 
  •  tvorba reklamných materiálov, katalógov a publikácií 
  •  spracovanie multimediálnych prezentácií vo forme CD vizitky alebo na DVD 
  •  návrh a tvorba loga, návrh a tvorba billboardu, vizitky, plagát, 3D vizualizácie 

  •  DOPLNKOVÁ TVORBA  
  •  spracovanie digitálnych fotografických snímkov a retuš fotografii 
  •  reštaurovanie starých fotografii