Otváranie studničiek 2019

Video záznam zo 4. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia Otváranie studničiek, ktoré sa uskutočnilo 18.5.2019 v Nitrianskych Sučanoch..

Organizátor: obec Nitrianske Sučany v spolupráci s Mužskou speváckou skupinou Domovina. Podujatie podporil Trenčiansky samosprávny kraj.

V programe vystúpili Allan Mikušek, DFS Malý Vtáčnik, MSS Domovina, FS Boršina, HS Kovalíčekovci, FS Počtom neistí, HS Shakers.
_______________________________________________________________________________________________________________
Názvy piesní: Allan Mikušek: Oceán sĺz; Čo o mne vieš; Tam u nebeských brán; MSS Domovina: Kopala studienku; Kovalíčekovci a FS Počtom neistí: Košieľočka; Chodila dievčina; DFS Malý Vtáčnik: Amerikán; Idú furmani, z hory pomaly

Date

24. november 2021

Tags

Podujatia

ZDIEĽAJTE TÚTO STRÁNKU:

Joomla Social by OrdaSoft!