BUSTY 2023

- technika a materiál: modelované busty z hliny a odliate do sadry, životná veľkosť

- farebná úprava: sadrové odliatky boli patinované na bronz

- rok vytvorenia: 2023

 

Objednávateľ požadoval ostať v anonymite a tiež si neželal uviesť mena vymodelovaných osôb.