•  Protokolárne miesto „Hrob neznámeho vojaka“

Základnou ideou diela je poukázať na hrdinské, často slzami a vlastným utrpením 
sprevádzané činy našich predkov, ktorí v zápase o naše prežitie neváhali obetovať to 
najcennejšie - svoj život. 
Návrh diela vychádza zo symbolov sĺz a štvorlístka:
▪ slzy vyjadrujú smútok za tými, ktorí v boji za nás obetovali svoj život, slzy poukazujú na 
ich utrpenie
▪ štvorlístok - vyjadruje nádej, ktorú svojimi činmi pomohli padlí vybojovať pre nás 
a pre budúce generácie.


 

  • Reťaz slobody

         Pamätník demokratickej  revolúcie v novembri 1989

Idea: Reťaz je jedným zo symbolov nežnej revolúcie, znázorňuje jednotu a spolupatričnosť v podaní študentov, ktorý od 16. novembra 1989 tvorili žive reťaze a nimi sa snažili poukazovať na svoju silu a nezlomnosť, co sa im nakoniec aj podarilo a dosiahli sme aj vďaka nim slobodu.

Svojim dielom by som chcel hlavne poukázať na to, aká je sloboda krehka a zraniteľná, ako by sa mohla sloboda, ktorú sme si vybojovali bez zbrani v roku 1989 z jedného dňa na druhy zmeniť, moje dielo by malo byt varovaním a výkričníkom tejto spoločnosti, že na minulosť sa nemôže nikdy zabúdať a treba sa znej poučiť. Tak ako reťaz nás môže spájať a zjednocovať, vďaka jednote môžeme žit v slobodnej spoločnosti, tak nás môže aj väzniť a vďaka nej tiež môžeme žiť neslobodný v bolesti a nespravodlivosti.